Tilbake                     Data & Videosikring
                                                       WEB, Firmaprofilering, -CD, Internett, Video. 


      Videodokumentasjon av verdier i bygninger,
      verneverdige hus, boliger og fritidsboliger.
      DOKUMENTER DINE VERDIER.
      - før uhellet skulle være ute...

Verdifulle gjenstander i skuffer og skap blir fagmessig filmet slik at det blir lettere å dokumentere tapet ved brann eller tyveri/skade. Antikk-gjenstander får dokumentert den historiske verdien. Arvinger, eiere og forsikringsselskap får større TRYGGHET OG OVERSIKT OVER EIENDELENE. Vi tilbyr videodokumentasjon med opplegg for sikker lagring. Ta kontakt for ytterligere informasjon og tilbud hos: Data & Videosikring Boks 302 1379 Nesbru Telefon 66 79 41 47 Mobil 95 79 81 36 Vennlig hilsen Frode Muri Daglig leder. ____________________________________________________________________________ Data & Videosikring Boks 302, 1379 Nesbru Adr: Hvalstadlia 16, 1395 Hvalstad. Mobil tlf. 95798136 E-post: muri@c2i.net Data & Videosikring WEB, Firmaprofilering, -CD, Internett, Video. Videodokumentasjon av dine verdier i bygninger, verneverdige hus, fritidsboliger og boliger. Vi dokumenterer dine verdier! Firmaet Data & Videosikring filmer som eneste firma i Norge, verdier i bygninger og konsentrerer oss om verneverdige hus, privatboliger, fritidsboliger, kirker, gårdsbruk, museer, hoteller, butikker og andre offentlige og private bygninger. Vi kan bistå med å dokumentere deres verdigjenstander før uhellet skulle være ute. Verdifulle gjenstander som gull, sølv, bunad, pels, kunst, etc. blir fagmessig filmet slik at det blir lettere å dokumentere tapet ved brann eller tyveri. Antikk-gjenstander får dokumentert den historiske verdien. Vi "skreddersyr" vårt tilbud etter dine ønsker og utfører følgende: * Digital video-dokumentasjon sammen med huseieren. * Når det filmes, kan huseieren prate inn supplerende informasjon. * Videotapen mottas umiddelbart etter filmingen og bør plasseres på et sikkert sted. * Om ønskelig plomberer vi videotapen og arkiverer denne i en godkjent brann- og innbruddsikker data-safe. Du får: * Fagmessig dokumentasjon på DV-videotape som vil lette verdisetting av eiendeler. * Opplegg for sikker lagring. * Letter saksgang mellom forsikringsselskap/huseier. * Dokumentert riktig antall eiendeler. * Sikre bevis. * Høy kvalitet på dokumentasjonen (digitalt videoutstyr). * Mulighet til å overføre film til foto. Det blir brukt en videofilm pr. oppdrag og kunden kan om ønskelig se filmen etter opptak. Referanser kan fremvises på forespørsel. Vi håper at tilbudet er av interesse. Ta kontakt for ytterligere informasjon, og tilbud. Data & Videosikring Boks 302 1379 Nesbru Telefon 66 79 41 47 Mobil 95 79 81 36 Vennlig hilsen Frode Muri Daglig leder. ___________________________________________________________ Data & Videosikring Boks 302, 1379 Nesbru Adr. Hvalstadlia 16, 1395 Hvalstad. Mobil tlf. 95798136 E-post: muri@c2i.net


Tilbake